top of page
ความหวังในยามมืดมิด (THAI)

ความหวังในยามมืดมิด (THAI)

เธอถูกรุมเร้าจากแนวโน้มการฆ่าตัวตายนับแต่ในวัยรุ่น อันเนื่องมาจากประวัติในวัยเด็กที่มีการใช้ความรุนแรงและการทำทารุณกรรมในครอบครัว  ความหวังในยามมืดมิด เล่าถึงเรื่องราวชีวิตจริงที่แชรอนได้เอาชนะโรคซึมเศร้า  CTSD (ความเครียดผิดปกติชนิดซับซ้อนอันเกิดจากบาดแผลใจเพราะเหตุสะเทือนขวัญในอดีต) ตลอดจนตราบาปทั้งหมดของมัน

 

ด้วยศรัทธาในพระเจ้า ความรักจากผู้อื่น และความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรมืออาชีพในการรักษาสุขภาพจิต มาดูกันว่า เธอได้รับการเยียวยาอย่างลึกซึ้งทั้งด้านความคิด จิตใจ ตลอดจนความสัมพันธ์และตัวเองได้อย่างไร  เรื่องราวการเดินทางอันทรงพลังและมีอานุภาพที่สามารถเปลี่ยนการทนทุกข์ในความมืดมิดไปสู่ชีวิตในความสว่างได้นั้น เป็นไปได้จริง! 

โดยเฉพาะสำหรับทุกคนที่ถูกทำร้ายจากแผลใจด้านความสัมพันธ์และโรคจิตเภทใจ

 

ถ้าคุณเคยเป็นโรคซึมเศร้าและเคยคิดฆ่าตัวตาย ความจริง คือ เราเอาชนะความมืดและอดีตอันเจ็บปวดในชีวิตได้  ยังมีความสว่างในความมืดมิด ชัยชนะสำหรับเหยื่อ และความหวังในความสิ้นหวังเสมอ

    S$12.00ราคา
    bottom of page