top of page

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจ

พันธกิจการให้คำปรึกษาและการสร้างสาวก, พันธกิจชีวิตครอบครัวไทย, การนมัสการ, การอภิบาล, การสร้างสาวกและการเสริมสร้าง

ในตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นแนวทางหลักในการรับใช้พระเจ้าของคุณจอชและคุณแชรอนและยังเป็นแนวทางหลักในการรับใช้คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่และประเทศไทยของพวกเขาอีกด้วย

คุณจอชเป็นผู้นำพันธกิจชีวิตครอบครัว, ช่วยสอนผู้นำพันธกิจต่างๆและช่วยดูแลพันธกิจการนมัสการ อีกทั้งยังช่วย สอนพันธกิจอื่นๆในคริสตจักรและในประเทศไทยอีกด้วย คุณจอชได้รับโอกาสที่จะนำในพันธกิจต่างๆและในคริสตจักรต่างๆในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่ ชนเผ่าบนดอยของภาคเหนือ ไปจนถึงกรุงเทพฯ และไปจนถึงภาคอีสาน

คุณจอชมีหัวใจในการอภิบาล, การสร้างสาวก, การเสริมสร้างและเสริมกำลังให้กับคนไทยที่จะประกาศข่าวประเสริฐและอวยพรประเทศไทย คุณจอชกับคุณแชรอนมีความใฝ่ฝันที่จะเห็นคนที่คนที่เจ็บปวดจะได้รับการรักษาผ่านการให้คำปรึกษา (ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและทางการแพทย์), การปลดปล่อยจากความเจ็บปวดและการรักษาจากภายใน

แชรอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางศาสนาศาสที่ได้ผ่านการฝึกฝนและได้รับการรับรองมา และเป็นวิทยากรและผู้เขียนหนังสือด้วย. แชรอน ต้องการและอธิษฐานเผื่อหญิงสาวที่อยู่ใต้การดูแลของเธอที่จะได้รับประสบการณ์การเยียวยาของพระเจ้าพระบิดาที่จะนำพวกเขาไปสู่สุดศักยภาพและเส้นทางชีวิตของพวกเขาในพระคริสต์ แชรอนรับใช้ด้วยกันกับสามีนพันธกิจครอบครัวและ Young Pro.

พันธกิจคร

ทางเราเป็นผู้ดำเนินงานพันธกิจชีวิตครอบครัวไทยด้วยกันกับทางคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

พันธกิจชีวิตครอบครัวไทยนี้เป็นพันธกิจที่เราอยากจะให้เป็นพื้นที่ในการสอนให้ชีวิตครอบครัวมีการทรงสถิตของพระเจ้า ผ่านการแบ่งปันเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นไปตามหลักของพระเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวไทย, คริสตจักรและพันธกิจต่างๆ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่หนุนใจและเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ให้ชีวิตครอบครัวที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าและการนำแผ่นดินสวรรค์มายังครอบครัว, เสริมสร้างคริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย

 

ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่พันธกิจนี้ทำได้แก่:

  • จัดอบรมเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงาน และทำเวิร์คช็อป

  • จัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกและทำเวิร์คช็อป

  • สนับสนุนกลุ่มต่างๆ

  • จัดทำการสอนออนไลน์และวิดีโอต่างๆผ่านช่อง YouTube พันธกิจชีวิตครอบครัวไทย

FLM logo.PNG
IMG_0484.JPG
bottom of page